Balicí vakuový stroj

Mini-Jumbo a VAC

Vacuummachines-algemeenVakuové komorové balicí stroje pro balení již naplněných vakuových sáčků s bariérovou vrstvou.

Naplněný sáček vložíme do vakuové komory a uzavřeme víko.
Po uzavření dojde k odsání vzduchu
z komory a eventuálně se doplní MAP
(inertní plyn).
Sáček se zataví a víko stroje se po balícím cyklu automaticky otevře.

 

Model MJA VAC 200 VAC 200 XL VAC 300
Rozměry komory 280 x 350 x 80 mm 420 x 370 x 170 mm 420 x 460 x 180 mm 600 x 475 x 170 mm
Šířka svaru 2 x 3,5 mm 2 x 3,5 mm 2 x 3,5 mm 2 x 3,5 mm
Vakuová pumpa 4 m³/h 21 m³/h 21 m³/h 21 m³/h
Napětí 230 V 230 V 230 V 230 V

Jiné rozměry na přání!!!