Smršťovací tunely

Logo Beck
Beck tepelně smršťovací tunely zajišťují vynikající výsledky. Jádrem zařízení je speciální řídicí systém v kombinaci s rychlou odezvou topných těles. Pro řízené smršťování je ohřátý vzduch veden pomocí speciálního proudění kolem baleného produktu. Tato technika proudění je základem pro výjimečnou energetickou účinnost. Všechny Beck tepelně smršťovací tunely jsou k dispozici v různých velikostech a výkonových hladinách, v nejrůznějších dopravních systémech, jako jsou dopravní tyče nebo plastové posuvné pásy.

beck-Shrink tunnel HV Standard

  • balení produktů do teplem smrštitelné fólie vysoké kvality při nízké energetické náročnosti
  • plynule nastavitelný spodní i horní ohřev
  • volitelné funkce: řízené chlazení, pořadač pro lehké produkty, tlakové válce,  chladicí jednotka, plastový dopravník, statické nebo otočné dopravní tyče
Max. šířka produktu: 600 – 1400 mm*
Max. výška produktu: 220 mm*

beck-Shrink tunnel HV High performance

  • balíčky ve vysoké kvalitě pomocí vysokého výkonu
  • plynule nastavitelný spodní i horní ohřev
  • zpevněná topná tělesa
  • volitelné funkce: řízené chlazení, pořadač pro lehké produkty, tlakové válce,  chladicí jednotka, plastový dopravník, statické nebo otočné dopravní tyče
Max. šířka produktu: 600 – 1400 mm*
Max. výška produktu: 220 mm*